Här hittar du våra grönsaker

I vår webbshop.

Öppe i högra hörnet hittar du vår webbshop. Där kan du beställa grönsaker för hämtning direkt från gården.

Svensk Cater

Vi är från och med i år leverantör till Svensk Cater. Det innebär att alla restauranger och butiker som har ett kundnummer på Svensk Cater kan beställa våra grönsaker och få leverans som vanligt. Smidigt och enkelt.

Vi tror på hälsa, från jorden upp.

Grönsakerna odlas i frisk, levande jord, utan syntetiska bekämpningsmedel .

Grönsaker odlade i Jämtland

Vår produktion av grönsaker sker mitt i Jämtland, i Kougsta. I odlings-zon 7. Vi vill visa att det går att odla här, att vi inte måste vara beroende av grönsaker söderifrån.

Välj grönsaker från Jämtland, tillsammans ökar vi självförsörjningsgraden.

Information & kontakt

Telefon:

070-682 77 82

Adress:

Kougsta Trädgård

Kougsta 327

835 93 Alsen

Kougsta 327, 835 93 Nälden, Sweden